Kendo Gridde UTC datetime i göstermek

sql database niz azure üzerinde ise ve uygulamalarınızda kendo grid kullanıyor iseniz, db saati ile griddeki saatin farklı olduğunu görebilirsiniz. grid üzerinde db exact time i göstermek istiyorsanız aşağıdaki code bloğunu uyarlayabilirsiniz. mvc view tarafında datagride event ekliyoruz  @(Html.Kendo() .Grid(Model.Data) .Name(“Grid”) .Columns(columns => { columns.Bound(p => p.FirstName); columns.Bound(p => p.LastName); columns.Bound(p => p.Amount).Format(“{0:n2}”); columns.Bound(p => […]

Azure da CORS policy hatası

css / js contentleri azure cdn getirmek istediğinizde, browser debugger da aşağıdaki gibi bir hata alırsanız, azure tarafında CORS ayarı yapmanız gerekiyor. Access to Font at http://xxx.azureedge.net/fonts/fontawesome-webfont.woff2 from origin http://localhost has been blocked by CORS policy: No ‘Access-Control-Allow-Origin’ header is present on the requested resource. Origin http://localhost:1602 is therefore not allowed access. Bunun için azure […]