Autofac 4.5 sonrası WithKeyAttribute obsolete oldu

Autofac 4.5 package update i yaptıysanız build sonrası aşağıdaki gibi bir uyarı alıyor olabilirsiniz. warning CS0618: ‘WithKeyAttribute’ is obsolete: ‘Use the Autofac.Features.AttributeFilters.KeyFilterAttribute from the core Autofac library instead. Daha önce withkey attribute u “Autofac.Extras.AttributeMetadata” package ile kullanım sunuyordu. Autofac in yeni versiyonu ile aşağıdaki değişiklikleri yaparsanız, bu nuget paketinede ihtiyacınız kalmıyor. eski kullanım; using Autofac.Extras.AttributeMetadata; […]

Kendo Gridde UTC datetime i göstermek

sql database niz azure üzerinde ise ve uygulamalarınızda kendo grid kullanıyor iseniz, db saati ile griddeki saatin farklı olduğunu görebilirsiniz. grid üzerinde db exact time i göstermek istiyorsanız aşağıdaki code bloğunu uyarlayabilirsiniz. mvc view tarafında datagride event ekliyoruz  @(Html.Kendo() .Grid(Model.Data) .Name(“Grid”) .Columns(columns => { columns.Bound(p => p.FirstName); columns.Bound(p => p.LastName); columns.Bound(p => p.Amount).Format(“{0:n2}”); columns.Bound(p => […]